csendepl

Srdečně děkujeme panu Svobodovi z Rudníka-Terezína za tři věnované obrazy s náboženskou tematikou

Rovněž velmi děkujeme manželům Homolovým z Dolní Dvora, a to také za věnování několika obrazů s těmito náměty.

A s díky nesmíme zapomenout ani na paní Lidmilu Kučerovou z Lánova, která nám darovala koberec.

 

Za Spolek pro kostel Fořt Karolina Boková

Spolek pro kostel Fořt Vás srdečně zve na Vánoční koncert, který se bude konat 18. prosince 2022 od 18:00.

Proč jste nepřišli v sobotu 19. listopadu do kostela ve Fořtu?

Ti, co přišli, prožili nádherný a hluboký zážitek.

Přijměte srdečné pozvání na koncert duchovní hudby, v podání Christiny Kluge (soprán), Jaroslava Mrázka (tenor) a Petry Opočenské (varhany). Zazní krásná hudba mnoha různých skladatelů, od 16. století až po současnost.

 

 

Už je to uděláno, už je to hotovo a my máme radost – nový informační panel, z nějž se dozvíte něco o dějinách Fořtu, naleznete před průčelím kostela ve Fořtě.

 

V sobotu 16. 7. 2022 se od 16:00 konalo dlouho očekáváné slavnostní odhalení restaurovaného oltářního obrazu v kostele ve Fořtě. Obraz prošel náročnou tříletou opravou, která si dokonce vyžádala oběť v podobě namožené ruky paní restaurátorky.

Varhany

Chátrající varhany z kostela Nejsvětější Trojice ve Fořtu našly svůj druhý domov v klášterním kostele sv. Augustina ve Vrchlabí, kde jsou po renovaci využívány jako koncertní nástroj. Více na www.varhany.ergis.cz

Podpořte nás

V případě, že jste se rozhodli podpořit kostel Nejsvětější Trojice ve Fořtě finančním darem, pošlete jej prosím na číslo účtu 275295805/0300. Za Vámi projevenou pomoc Vám předem velmi děkujeme.