csendepl

Srdečně děkujeme panu Svobodovi z Rudníka-Terezína za tři věnované obrazy s náboženskou tematikou

Rovněž velmi děkujeme manželům Homolovým z Dolní Dvora, a to také za věnování několika obrazů s těmito náměty.

A s díky nesmíme zapomenout ani na paní Lidmilu Kučerovou z Lánova, která nám darovala koberec.

 

Za Spolek pro kostel Fořt Karolina Boková

Varhany

Chátrající varhany z kostela Nejsvětější Trojice ve Fořtu našly svůj druhý domov v klášterním kostele sv. Augustina ve Vrchlabí, kde jsou po renovaci využívány jako koncertní nástroj. Více na www.varhany.ergis.cz

Podpořte nás

V případě, že jste se rozhodli podpořit kostel Nejsvětější Trojice ve Fořtě finančním darem, pošlete jej prosím na číslo účtu 275295805/0300. Za Vámi projevenou pomoc Vám předem velmi děkujeme.