csendepl

Kostel Nejsvětější Trojice Fořt

Pokud byste se chtěli podívat na krásné fotky našeho kostela, navštivte FB stránky Josefa Piňose. Jedná se o příspěvek z 7. července 2021.

Karolina Boková

(20+) Josef Piňos | Facebook

Přijměte srdečné pozvání na tradiční Noc kostelů 2021. 

V blízkém kostele v Černém Dole je pro Vás připravený program. Okolí kostela určitě stojí také za povšimnutí.

Tak jsme zase o trošku více vybavení.

Náš milý předseda Roman Skřehot totiž v půlce května pořídil ke kostelu vzhlednější truhlíky na květiny, které pro nás krásně vyrobil pan Václav Snop, a dovnitř do skládku instaloval regál. To se máme! Získáme tak lepší přehled.

Taková starost o kostel není jen tak, předseda přistupuje k takovému úkolu zodpovědně. Pevně věřím, že venkovní výzdoba zpříjemní Vaše zastavení.

Za SKF Karolina Boková

  


 

Spolek pro kostel Fořt byl založen z iniciativy tehdejšího starosty Ing. Zdeňka Krause na ustavující schůzi v sobotu 16. dubna 2016. Zakládajícími členy spolku byli: Karolina Boková, Joachim Dutschke, Zdeněk Kraus, Jan Mikš, Roman Skřehot, Jarmil Wirth a Iva Zaplatílková.

Vládní opatření nám bohužel zabránila uspořádat každoroční vánoční koncert, a tak se náš Spolek rozhodl aspoň pro konání Betlémského světla. 

Podívejte se na zajímavou zprávu o restaurování oltářního obrazu z kostela ve Fořtě. Obsahuje zcela nová zjištění!

 

 

Varhany

Chátrající varhany z kostela Nejsvětější Trojice ve Fořtu našly svůj druhý domov v klášterním kostele sv. Augustina ve Vrchlabí, kde jsou po renovaci využívány jako koncertní nástroj. Více na www.varhany.ergis.cz

Podpořte nás

V případě, že jste se rozhodli podpořit kostel Nejsvětější Trojice ve Fořtě finančním darem, pošlete jej prosím na číslo účtu 275295805/0300. Za Vámi projevenou pomoc Vám předem velmi děkujeme.