csendepl

Kostel Nejsvětější Trojice Fořt

Trochu opožděně, ale o to víc s chutí.

Kdybyste náhodou někdo nostalgicky vzpomínal na nenaplněné letošní čarodějnice, můžete si přijít s koštětem zařádit do kostela ve Fořtě.

Pořádáme tam totiž povánoční úklid:-)

Nezahálíme a vymýšlíme stále nové projekty. Tentokrát jste s námi mohli zavítat do lesa za poznáním. Nedělní procházka byla doplněna odborným výkladem o myslivosti. A tak se příchozí dozvěděli co znamená pojem "kazatelna" atd. Nakrmili jsme zvířátka a na závěr příjemné procházky i sebe. Rádi přivítáme i Vaše myšlenky a nápady.

Za Spolek pro kostel Fořt - Roman Skřehot, předseda

  

Je hezké, když se lidé snaží o něco hezkého a to něco se jim daří. A když se jim to daří opakovaně, tak je to již krásná tradice.

Opět pro Vás otevíráme náš svatostánek. Tentokrát při krásné vánoční tradici, kterou se snažíme zklidnit mysl a navodit vánoční atmosféru předtím, než zasednete ke svým stolům, rozbalíte dárky. 

Varhany

Chátrající varhany z kostela Nejsvětější Trojice ve Fořtu našly svůj druhý domov v klášterním kostele sv. Augustina ve Vrchlabí, kde jsou po renovaci využívány jako koncertní nástroj. Více na www.varhany.ergis.cz

Podpořte nás

V případě, že jste se rozhodli podpořit kostel Nejsvětější Trojice ve Fořtě finančním darem, pošlete jej prosím na číslo účtu 275295805/0300. Za Vámi projevenou pomoc Vám předem velmi děkujeme.