csendepl

Proč jste nepřišli v sobotu 19. listopadu do kostela ve Fořtu?

Ti, co přišli, prožili nádherný a hluboký zážitek.

V tento den uspořádal Spolek pro kostel Fořt koncert duchovní hudby v místním kostele Nejsvětější Trojice. V podání Christiny Kluge (soprán) a Jaroslava Mrázka (tenor) zazněly skladby velikánů světové hudby, jakými byli například Georg Friedrich Händel (Menuet ze Suity g moll), Wolfgang Amadeus Mozart (Ave verum), Franz Schubert (Ave Maria) nebo Antonín Dvořák (výběr z Biblických písní). Na varhany je doprovodila Petra Opočenská.

Celý koncert provázela krásná atmosféra umocněná výzdobou, kterou zajistili členové Spolku, profesionálním osvětlením a ozvučením.

Tento velmi příjemný prožitek byl doplněn občerstvením vyrobeným šikovnýma rukama našich členů a členek, svařeným vínem a moštem, které čepoval zdatný výčepní.   

Děkuji všem, kteří si přišli užít tuto uklidňující atmosféru v současné podzimní době a podpořili náš Spolek nejenom účastí, ale i příspěvky na činnost Spolku.

Další koncert se koná 18. 12. 2022. Přijďte pobejt.

Petr Čermák, člen Spolku pro Kostel Fořt 

Varhany

Chátrající varhany z kostela Nejsvětější Trojice ve Fořtu našly svůj druhý domov v klášterním kostele sv. Augustina ve Vrchlabí, kde jsou po renovaci využívány jako koncertní nástroj. Více na www.varhany.ergis.cz

Podpořte nás

V případě, že jste se rozhodli podpořit kostel Nejsvětější Trojice ve Fořtě finančním darem, pošlete jej prosím na číslo účtu 275295805/0300. Za Vámi projevenou pomoc Vám předem velmi děkujeme.