csendepl

Kostel Nejsvětější Trojice Fořt

RESTAURÁTORSKÁ ZPRÁVA O OPRAVĚ OBRAZU FRANTIŠKA VAVŘINCE KOROMPAYE – I. etapa 2019

Cílem prací je záchrana dnes zcela devastované památky a navrácení původních estetických a uměleckých hodnot pro její komplexní umělecko-historické zhodnocení.

Obnovu (restaurování) obrazu hlavního oltáře kostela Nejsvětější Trojice podporuje Ministerstvo kultury.

V sobotu 17. srpna 2019 Spolek pro kostel Fořt uspořádal - dnes již můžeme říci - nádherný Francouzský večer.

To jsem takhle nedávno šla se psy na procházku od zámku ve Fořtě k brodu na potoce. Že se tam osvěžují ve vedru lidi, ubytovaní u Jáchyma Dutschkeho na farmě, na to jsem celkem zvyklá. Ale že jsem potkala lidi i za brodem, dokonce v oboustranném provozu na cestě, a že na louce za dalším potokem byl rovnou celý tábor velkého počtu lidí, to mě opravdu vyvedlo z míry - za celý život jsem tam totiž nepotkala ani živáčka. 

Varhany

Chátrající varhany z kostela Nejsvětější Trojice ve Fořtu našly svůj druhý domov v klášterním kostele sv. Augustina ve Vrchlabí, kde jsou po renovaci využívány jako koncertní nástroj. Více na www.varhany.ergis.cz

Podpořte nás

V případě, že jste se rozhodli podpořit kostel Nejsvětější Trojice ve Fořtě finančním darem, pošlete jej prosím na číslo účtu 275295805/0300. Za Vámi projevenou pomoc Vám předem velmi děkujeme.