csendepl

Kostel Nejsvětější Trojice Fořt

Fořtecký kostel opět zažil něco nového. Kamarádky Petra Čermáka, člena Spolku pro kostel Fořt, se rozhodly připravit jedné z nich ve Fořtu oslavu 20. narozenin.

RESTAURÁTORSKÁ ZPRÁVA O OPRAVĚ OBRAZU FRANTIŠKA VAVŘINCE KOROMPAYE – I. etapa 2019

Cílem prací je záchrana dnes zcela devastované památky a navrácení původních estetických a uměleckých hodnot pro její komplexní umělecko-historické zhodnocení.

Obnovu (restaurování) obrazu hlavního oltáře kostela Nejsvětější Trojice podporuje Ministerstvo kultury.

V sobotu 17. srpna 2019 Spolek pro kostel Fořt uspořádal - dnes již můžeme říci - nádherný Francouzský večer.

To jsem takhle nedávno šla se psy na procházku od zámku ve Fořtě k brodu na potoce. Že se tam osvěžují ve vedru lidi, ubytovaní u Jáchyma Dutschkeho na farmě, na to jsem celkem zvyklá. Ale že jsem potkala lidi i za brodem, dokonce v oboustranném provozu na cestě, a že na louce za dalším potokem byl rovnou celý tábor velkého počtu lidí, to mě opravdu vyvedlo z míry - za celý život jsem tam totiž nepotkala ani živáčka. 

Prvního června se v kostele Nejsvětější Trojice ve Fořtě po skoro padesáti letech konala svatba. Při této radostné události zde starosta Černého Dolu, pan Josef Pánek, oddal Yrynu Snopok z Čisté a Antonína Macha z Rudníka. Původně se měla svatba konat v kostele v Rudníku, ale kvůli jeho opravám to nebylo možné. Poslední dvě svatby se ve Fořtě konaly v r. 1969 (Janečkovi) a v r. 1971 (Purmovi).

Varhany

Chátrající varhany z kostela Nejsvětější Trojice ve Fořtu našly svůj druhý domov v klášterním kostele sv. Augustina ve Vrchlabí, kde jsou po renovaci využívány jako koncertní nástroj. Více na www.varhany.ergis.cz

Podpořte nás

V případě, že jste se rozhodli podpořit kostel Nejsvětější Trojice ve Fořtě finančním darem, pošlete jej prosím na číslo účtu 275295805/0300. Za Vámi projevenou pomoc Vám předem velmi děkujeme.