csendepl

Kostel Nejsvětější Trojice Fořt

Chtěli jsme Vám vyhovět a tak jsme dámy z NOS DAMES pozvali znovu. Jsou prostě skvělé. Jejich písně a hlasy nás všechny oslovily a donutily na chvíli zastavit.

Trochu opožděně, ale o to víc s chutí. Kdybyste náhodou někdo nostalgicky vzpomínal na nenaplněné letošní čarodějnice, můžete si přijít s koštětem zařádit do kostela ve Fořtě. Pořádáme tam totiž povánoční úklid. :-) Bude tam pak hezky čisto na naše další koncerty - nejbližší 15. 8. 2020 - francouzské šansony.

Nezahálíme a vymýšlíme stále nové projekty. Tentokrát jste s námi mohli zavítat do lesa za poznáním. Nedělní procházka byla doplněna odborným výkladem o myslivosti. A tak se příchozí dozvěděli co znamená pojem "kazatelna" atd. Nakrmili jsme zvířátka a na závěr příjemné procházky i sebe. Rádi přivítáme i Vaše myšlenky a nápady. Za Spolek pro kostel Fořt - Roman Skřehot, předseda.  

Je hezké, když se lidé snaží o něco hezkého a to něco se jim daří. A když se jim to daří opakovaně, tak je to již krásná tradice.

Opět pro Vás otevíráme náš svatostánek. Tentokrát při krásné vánoční tradici, kterou se snažíme zklidnit mysl a navodit vánoční atmosféru předtím, než zasednete ke svým stolům, rozbalíte dárky.

Spolek pro kostel Fořt Vás srdečně zve na vánoční koncert, v pořadí čtvrtý. Přijďte s námi strávit příjemné chvíle, setkat se s přáteli, zaposlouchat se do hudby, která zazní prostory kostela. Součástí předvánoční akce je také prodejní výstava obrazů od p. Alexandrové.

Varhany

Chátrající varhany z kostela Nejsvětější Trojice ve Fořtu našly svůj druhý domov v klášterním kostele sv. Augustina ve Vrchlabí, kde jsou po renovaci využívány jako koncertní nástroj. Více na www.varhany.ergis.cz

Podpořte nás

V případě, že jste se rozhodli podpořit kostel Nejsvětější Trojice ve Fořtě finančním darem, pošlete jej prosím na číslo účtu 275295805/0300. Za Vámi projevenou pomoc Vám předem velmi děkujeme.