csendepl

Kostel Nejsvětější Trojice Fořt

Je hezké, když se lidé snaží o něco hezkého a to něco se jim daří. A když se jim to daří opakovaně, tak je to již krásná tradice.

Opět pro Vás otevíráme náš svatostánek. Tentokrát při krásné vánoční tradici, kterou se snažíme zklidnit mysl a navodit vánoční atmosféru předtím, než zasednete ke svým stolům, rozbalíte dárky.

Spolek pro kostel Fořt Vás srdečně zve na vánoční koncert, v pořadí čtvrtý. Přijďte s námi strávit příjemné chvíle, setkat se s přáteli, zaposlouchat se do hudby, která zazní prostory kostela. Součástí předvánoční akce je také prodejní výstava obrazů od p. Alexandrové.

Pokračujeme pomalým cupitáním, krůček za krůčkem. Nevzdáváme se, elán a chuť nás neopouští. Jsme vděční za jakoukoliv nabídnutou ruku a ochotu. Tentokrát patří velké DÍKY p. Štěpánu Rybníčkovi z Vrchlabí, který ve svém volném čase opravil boční vstup do kostela.

Fořtecký kostel opět zažil něco nového. Kamarádky Petra Čermáka, člena Spolku pro kostel Fořt, se rozhodly připravit jedné z nich ve Fořtu oslavu 20. narozenin.

RESTAURÁTORSKÁ ZPRÁVA O OPRAVĚ OBRAZU FRANTIŠKA VAVŘINCE KOROMPAYE – I. etapa 2019

Cílem prací je záchrana dnes zcela devastované památky a navrácení původních estetických a uměleckých hodnot pro její komplexní umělecko-historické zhodnocení.

Varhany

Chátrající varhany z kostela Nejsvětější Trojice ve Fořtu našly svůj druhý domov v klášterním kostele sv. Augustina ve Vrchlabí, kde jsou po renovaci využívány jako koncertní nástroj. Více na www.varhany.ergis.cz

Podpořte nás

V případě, že jste se rozhodli podpořit kostel Nejsvětější Trojice ve Fořtě finančním darem, pošlete jej prosím na číslo účtu 275295805/0300. Za Vámi projevenou pomoc Vám předem velmi děkujeme.