csendepl

Kostel Nejsvětější Trojice Fořt

Pokračujeme pomalým cupitáním, krůček za krůčkem. Nevzdáváme se, elán a chuť nás neopouští. Jsme vděční za jakoukoliv nabídnutou ruku a ochotu. Tentokrát patří velké DÍKY p. Štěpánu Rybníčkovi z Vrchlabí, který ve svém volném čase opravil boční vstup do kostela. 

 

Fořtecký kostel opět zažil něco nového. Kamarádky Petra Čermáka, člena Spolku pro kostel Fořt, se rozhodly připravit jedné z nich ve Fořtu oslavu 20. narozenin.

RESTAURÁTORSKÁ ZPRÁVA O OPRAVĚ OBRAZU FRANTIŠKA VAVŘINCE KOROMPAYE – I. etapa 2019

Cílem prací je záchrana dnes zcela devastované památky a navrácení původních estetických a uměleckých hodnot pro její komplexní umělecko-historické zhodnocení.

Obnovu (restaurování) obrazu hlavního oltáře kostela Nejsvětější Trojice podporuje Ministerstvo kultury.

Varhany

Chátrající varhany z kostela Nejsvětější Trojice ve Fořtu našly svůj druhý domov v klášterním kostele sv. Augustina ve Vrchlabí, kde jsou po renovaci využívány jako koncertní nástroj. Více na www.varhany.ergis.cz

Podpořte nás

V případě, že jste se rozhodli podpořit kostel Nejsvětější Trojice ve Fořtě finančním darem, pošlete jej prosím na číslo účtu 275295805/0300. Za Vámi projevenou pomoc Vám předem velmi děkujeme.