csendepl

Kostel Nejsvětější Trojice Fořt

V sobotu 16. 4. 2016 se uskutečnila ustavující schůze Spolku pro kostel Fořt, za účasti zakládajících členů: K. Bokové, J. Dutschkeho, J. Wirtha, JUDr. J. Mikše, R. Skřehota a Ing. Z. Krause. Předsedou spolku byl zvolen p. Roman Skřehot, dvěma místopředsedy JUDr. Jan Mikš a Ing. Zdeněk Kraus. Funkci tajemníka bude vykonávat Ing. Zdeněk Kraus.

Dobrý den, jmenuji se Roman Skřehot a před několika lety jsem se stal obyvatelem místní části Fořt. Z oken mého bytu je krásný výhled na místní kostel. Kostel Nejsvětější Trojice ve Fořtu má za sebou pohnutou minulost a zažil nejeden lidský příběh, zasloužil by si, aby se znovu stal místem setkávání místních i přespolních obyvatel.

Varhany

Chátrající varhany z kostela Nejsvětější Trojice ve Fořtu našly svůj druhý domov v klášterním kostele sv. Augustina ve Vrchlabí, kde jsou po renovaci využívány jako koncertní nástroj. Více na www.varhany.ergis.cz

Podpořte nás

V případě, že jste se rozhodli podpořit kostel Nejsvětější Trojice ve Fořtě finančním darem, pošlete jej prosím na číslo účtu 275295805/0300. Za Vámi projevenou pomoc Vám předem velmi děkujeme.