csendepl

Kostel Nejsvětější Trojice Fořt

Před několika měsíci jsem byla požádána, zda bych několika hostům z Německa umožnila 18. června návštěvu kostela ve Fořtě. Mileráda jsem tak učinila a vpustila skupinu 17 lidí, z nichž mnozí tady v Krkonoších mají své kořeny, do útrob svatostánku. Kladli mi zvídavé otázky související s touto budovou a nabízeli pomoc při čerpání peněz na její opravu.

Spolek pro kostel Fořt se rozhodl zbudovat u kostela ve Fořtě malé kryté posezení. Po počátečních diskuzích o tom, jak by to asi mělo vypadat, náš předseda Roman Skřehot také vytipoval vhodné místo, vytýčil plochu a položil fólii. Výrobu posezení jsme zadali šikovným klukům z firmy Truhlářství Tesařství Lánov s. r. o., kteří v květnu drobnou stavbičku usadili na místo.

25. května náš Spolek uspořádal ve Fořtě druhý ročník Noci v kostele, čímž se přidal k podobné, oficiální Noci kostelů, která toho dne probíhala v celé republice. Na programu, který se konal od 21:00 do 22:00, bylo promítání starých fotografií z Čisté a návštěva strašidelné věže a podkroví.

Už vím, jaké to je vést masy. A řeknu vám, není to vůbec špatný pocit! Když totiž takhle, po provedení zadaných úkolů, se vás ještě přijdou zeptat, co dál mají udělat, a ať je prý využijeme, když už tu jsou, a pak to udělají, navíc způsobem více než uspokojivým, tak to je tedy něco! No ale teď vážně. Nebo aspoň skoro.

Znovu po roce díky ochotě p. Skřehota a sl. Bokové i náš kostel na chvíli rozzářilo Betlémské světlo. Tradice, která spojuje několik zemí v jeden celek. Letošní moto bylo inspirováno úžasným specifikem letošního ročníku „Dívejme se srdcem“ a po pravdě musím přiznat, že i v tomto duchu se nesla atmosféra 24. 12. 2017 v prostorách kostela ve Fořtu.

"Zpětně, s odstupem času, před nějakou dobou… Komu se nelení, tomu se zelení... Improvizace vládne světem a ani v kostele ve Fořtu tomu nebylo jinak." To jen tak na úvod. Výše zmiňovaná hesla hodlám v tomto článku použít. A hned mě napadá další: "Opakování je matka moudrosti".

Varhany

Chátrající varhany z kostela Nejsvětější Trojice ve Fořtu našly svůj druhý domov v klášterním kostele sv. Augustina ve Vrchlabí, kde jsou po renovaci využívány jako koncertní nástroj. Více na www.varhany.ergis.cz

Podpořte nás

V případě, že jste se rozhodli podpořit kostel Nejsvětější Trojice ve Fořtě finančním darem, pošlete jej prosím na číslo účtu 275295805/0300. Za Vámi projevenou pomoc Vám předem velmi děkujeme.