csendepl

Kostel Nejsvětější Trojice Fořt

Děkujeme srdečně panu Josefu Šourkovi za věnování pěti obrazů s náboženským motivem do fořteckého kostela. Církev si předtím, než kostel v r. 2007 věnovala obci, odvezla mimo jiné i obrazy křížové cesty, po kterých stěny interiéru zejí prázdnotou. Věnované obrazy tak po určitém zrestaurování trochu zaplní tato prázdná místa.

V sobotu 24. 11. 2018 byla na severní straně kostela ve Fořtě vysazena mladá lípa. Jednak jako náhrada za tu starou skácenou, jednak, ač výsadbu nedoprovázela žádná oslava, jako malý příspěvek ke 100 letům republiky (a 244 letům kostela). V této akci mají prsty hned dva spolky - zorganizování měl na starosti Spolek pro kostel Fořt a platbu spolek Klíč.

Před několika měsíci jsem byla požádána, zda bych několika hostům z Německa umožnila 18. června návštěvu kostela ve Fořtě. Mileráda jsem tak učinila a vpustila skupinu 17 lidí, z nichž mnozí tady v Krkonoších mají své kořeny, do útrob svatostánku. Kladli mi zvídavé otázky související s touto budovou a nabízeli pomoc při čerpání peněz na její opravu.

Spolek pro kostel Fořt se rozhodl zbudovat u kostela ve Fořtě malé kryté posezení. Po počátečních diskuzích o tom, jak by to asi mělo vypadat, náš předseda Roman Skřehot také vytipoval vhodné místo, vytýčil plochu a položil fólii. Výrobu posezení jsme zadali šikovným klukům z firmy Truhlářství Tesařství Lánov s. r. o., kteří v květnu drobnou stavbičku usadili na místo.

25. května náš Spolek uspořádal ve Fořtě druhý ročník Noci v kostele, čímž se přidal k podobné, oficiální Noci kostelů, která toho dne probíhala v celé republice. Na programu, který se konal od 21:00 do 22:00, bylo promítání starých fotografií z Čisté a návštěva strašidelné věže a podkroví.

Už vím, jaké to je vést masy. A řeknu vám, není to vůbec špatný pocit! Když totiž takhle, po provedení zadaných úkolů, se vás ještě přijdou zeptat, co dál mají udělat, a ať je prý využijeme, když už tu jsou, a pak to udělají, navíc způsobem více než uspokojivým, tak to je tedy něco! No ale teď vážně. Nebo aspoň skoro.

Varhany

Chátrající varhany z kostela Nejsvětější Trojice ve Fořtu našly svůj druhý domov v klášterním kostele sv. Augustina ve Vrchlabí, kde jsou po renovaci využívány jako koncertní nástroj. Více na www.varhany.ergis.cz

Podpořte nás

V případě, že jste se rozhodli podpořit kostel Nejsvětější Trojice ve Fořtě finančním darem, pošlete jej prosím na číslo účtu 275295805/0300. Za Vámi projevenou pomoc Vám předem velmi děkujeme.