csendepl

Kostel Nejsvětější Trojice Fořt

Krátké shrnutí na úvod. 16. 4. 2019 jsme oslavili 3 roky. Účelem spolku je údržba, oprava a ochrana a využití kulturní památky kostela Nejsvětější Trojice ve Fořtě a jeho okolí, propagace kostela, podpora cestovního ruchu v části obce Fořt, navazování kontaktů a jejich udržování s původními obyvateli Fořtu a okolí a jejich potomky, ochrana přírody a krajiny.

V sobotu 15. prosince jsme se již potřetí sešli v kostele ve Fořtě na vánočním koncertě. Zimní nadílky bylo tak akorát pro pěknou atmosféru, hasiči organizovali parkování okolo kostela, aby se tam všichni vešli, a kostel se postupně plnil návštěvníky. Ti si pro zahřátí v naší mrazivé ratejně mohli dát horký mošt, čaj či svařák a ochutnat některou z dobrot, které pro nás v hojném množství napekli hodní lidé.

Děkujeme srdečně panu Josefu Šourkovi za věnování pěti obrazů s náboženským motivem do fořteckého kostela. Církev si předtím, než kostel v r. 2007 věnovala obci, odvezla mimo jiné i obrazy křížové cesty, po kterých stěny interiéru zejí prázdnotou. Věnované obrazy tak po určitém zrestaurování trochu zaplní tato prázdná místa.

V sobotu 24. 11. 2018 byla na severní straně kostela ve Fořtě vysazena mladá lípa. Jednak jako náhrada za tu starou skácenou, jednak, ač výsadbu nedoprovázela žádná oslava, jako malý příspěvek ke 100 letům republiky (a 244 letům kostela). V této akci mají prsty hned dva spolky - zorganizování měl na starosti Spolek pro kostel Fořt a platbu spolek Klíč.

Před několika měsíci jsem byla požádána, zda bych několika hostům z Německa umožnila 18. června návštěvu kostela ve Fořtě. Mileráda jsem tak učinila a vpustila skupinu 17 lidí, z nichž mnozí tady v Krkonoších mají své kořeny, do útrob svatostánku. Kladli mi zvídavé otázky související s touto budovou a nabízeli pomoc při čerpání peněz na její opravu.

Spolek pro kostel Fořt se rozhodl zbudovat u kostela ve Fořtě malé kryté posezení. Po počátečních diskuzích o tom, jak by to asi mělo vypadat, náš předseda Roman Skřehot také vytipoval vhodné místo, vytýčil plochu a položil fólii. Výrobu posezení jsme zadali šikovným klukům z firmy Truhlářství Tesařství Lánov s. r. o., kteří v květnu drobnou stavbičku usadili na místo.

Varhany

Chátrající varhany z kostela Nejsvětější Trojice ve Fořtu našly svůj druhý domov v klášterním kostele sv. Augustina ve Vrchlabí, kde jsou po renovaci využívány jako koncertní nástroj. Více na www.varhany.ergis.cz

Podpořte nás

V případě, že jste se rozhodli podpořit kostel Nejsvětější Trojice ve Fořtě finančním darem, pošlete jej prosím na číslo účtu 275295805/0300. Za Vámi projevenou pomoc Vám předem velmi děkujeme.