csendepl

Kostel Nejsvětější Trojice Fořt

Nejdřív to s účastí vypadalo bledě, ale postupně se toho 4. května přitrousilo asi 14 lidí, a to 4 členové spolku (+ jedna pár dní předem), 8 dobrovolníků a restaurátoři. Někteří začali uklízet a jiní sundávat 4,5 m vysoký oltářní obraz, který představuje Korunování Panny Marie Nejsvětější Trojicí.

Krátké shrnutí na úvod. 16. 4. 2019 jsme oslavili 3 roky. Účelem spolku je údržba, oprava a ochrana a využití kulturní památky kostela Nejsvětější Trojice ve Fořtě a jeho okolí, propagace kostela, podpora cestovního ruchu v části obce Fořt, navazování kontaktů a jejich udržování s původními obyvateli Fořtu a okolí a jejich potomky, ochrana přírody a krajiny.

V sobotu 15. prosince jsme se již potřetí sešli v kostele ve Fořtě na vánočním koncertě. Zimní nadílky bylo tak akorát pro pěknou atmosféru, hasiči organizovali parkování okolo kostela, aby se tam všichni vešli, a kostel se postupně plnil návštěvníky. Ti si pro zahřátí v naší mrazivé ratejně mohli dát horký mošt, čaj či svařák a ochutnat některou z dobrot, které pro nás v hojném množství napekli hodní lidé.

Děkujeme srdečně panu Josefu Šourkovi za věnování pěti obrazů s náboženským motivem do fořteckého kostela. Církev si předtím, než kostel v r. 2007 věnovala obci, odvezla mimo jiné i obrazy křížové cesty, po kterých stěny interiéru zejí prázdnotou. Věnované obrazy tak po určitém zrestaurování trochu zaplní tato prázdná místa.

Varhany

Chátrající varhany z kostela Nejsvětější Trojice ve Fořtu našly svůj druhý domov v klášterním kostele sv. Augustina ve Vrchlabí, kde jsou po renovaci využívány jako koncertní nástroj. Více na www.varhany.ergis.cz

Podpořte nás

V případě, že jste se rozhodli podpořit kostel Nejsvětější Trojice ve Fořtě finančním darem, pošlete jej prosím na číslo účtu 275295805/0300. Za Vámi projevenou pomoc Vám předem velmi děkujeme.