csendepl

Kostel Nejsvětější Trojice Fořt

To jsem takhle nedávno šla se psy na procházku od zámku ve Fořtě k brodu na potoce. Že se tam osvěžují ve vedru lidi, ubytovaní u Jáchyma Dutschkeho na farmě, na to jsem celkem zvyklá. Ale že jsem potkala lidi i za brodem, dokonce v oboustranném provozu na cestě, a že na louce za dalším potokem byl rovnou celý tábor velkého počtu lidí, to mě opravdu vyvedlo z míry - za celý život jsem tam totiž nepotkala ani živáčka. 

Prvního června se v kostele Nejsvětější Trojice ve Fořtě po skoro padesáti letech konala svatba. Při této radostné události zde starosta Černého Dolu, pan Josef Pánek, oddal Yrynu Snopok z Čisté a Antonína Macha z Rudníka. Původně se měla svatba konat v kostele v Rudníku, ale kvůli jeho opravám to nebylo možné. Poslední dvě svatby se ve Fořtě konaly v r. 1969 (Janečkovi) a v r. 1971 (Purmovi).

Zveme Vás na prodejní výstavu obrazů místních výtvarníků. Výstava je součástí koncertu.

28. června 2019 byla v kostele před vstupem do hlavní lodi kostela nainstalována kovaná mříž. Velký díky patří všem, kteří se na celé akci podíleli, zejména Ing. Františku Savovovi, jehož finanční dar spolku byl na výrobu a instalaci mříže použit.

Spolek pro kostel Fořt a Nos Dames Vás srdečně zvou na francouzský večer. Zazní klasické francouzské šansony a písně současných frankofonních zpěváků. Budeme se na Vás těšit v kostele ve Fořtu v sobotu 17.8.2019 od 18 hodin. Vstupné dobrovolné. Občerstvení po koncertu zajištěno.

Nejdřív to s účastí vypadalo bledě, ale postupně se toho 4. května přitrousilo asi 14 lidí, a to 4 členové spolku (+ jedna pár dní předem), 8 dobrovolníků a restaurátoři. Někteří začali uklízet a jiní sundávat 4,5 m vysoký oltářní obraz, který představuje Korunování Panny Marie Nejsvětější Trojicí.

Varhany

Chátrající varhany z kostela Nejsvětější Trojice ve Fořtu našly svůj druhý domov v klášterním kostele sv. Augustina ve Vrchlabí, kde jsou po renovaci využívány jako koncertní nástroj. Více na www.varhany.ergis.cz

Podpořte nás

V případě, že jste se rozhodli podpořit kostel Nejsvětější Trojice ve Fořtě finančním darem, pošlete jej prosím na číslo účtu 275295805/0300. Za Vámi projevenou pomoc Vám předem velmi děkujeme.