csendepl

Kostel Nejsvětější Trojice Fořt

Přijměte srdečné pozvání na tradiční Noc kostelů 2021. 

V blízkém kostele v Černém Dole je pro Vás připravený program. Okolí kostela určitě stojí také za povšimnutí.

Program:

17:00 – 21:00 výstava artefaktů kostela

17:00 - Sv. Michael Archanděl, beseda

19:30 - živý přenos koncertu z kostela   

              Nejsvětější Trojice ve Velké Úpě

Propojení „cyklotrasou“ s kostelem Nejsvětější Trojice ve Velké Úpě

Varhany

Chátrající varhany z kostela Nejsvětější Trojice ve Fořtu našly svůj druhý domov v klášterním kostele sv. Augustina ve Vrchlabí, kde jsou po renovaci využívány jako koncertní nástroj. Více na www.varhany.ergis.cz

Podpořte nás

V případě, že jste se rozhodli podpořit kostel Nejsvětější Trojice ve Fořtě finančním darem, pošlete jej prosím na číslo účtu 275295805/0300. Za Vámi projevenou pomoc Vám předem velmi děkujeme.