csendepl

Kostel Nejsvětější Trojice Fořt

Spolek pro kostel Fořt Vás srdečně zve na vánoční koncert, v pořadí čtvrtý. Přijďte s námi strávit příjemné chvíle, setkat se s přáteli, zaposlouchat se do hudby, která zazní prostory kostela. Součástí předvánoční akce je také prodejní výstava obrazů od p. Alexandrové.

Varhany

Chátrající varhany z kostela Nejsvětější Trojice ve Fořtu našly svůj druhý domov v klášterním kostele sv. Augustina ve Vrchlabí, kde jsou po renovaci využívány jako koncertní nástroj. Více na www.varhany.ergis.cz

Podpořte nás

V případě, že jste se rozhodli podpořit kostel Nejsvětější Trojice ve Fořtě finančním darem, pošlete jej prosím na číslo účtu 275295805/0300. Za Vámi projevenou pomoc Vám předem velmi děkujeme.