csendepl

Kostel Nejsvětější Trojice Fořt

Pokračujeme pomalým cupitáním, krůček za krůčkem. Nevzdáváme se, elán a chuť nás neopouští. Jsme vděční za jakoukoliv nabídnutou ruku a ochotu. Tentokrát patří velké DÍKY p. Štěpánu Rybníčkovi z Vrchlabí, který ve svém volném čase opravil boční vstup do kostela.

 

Varhany

Chátrající varhany z kostela Nejsvětější Trojice ve Fořtu našly svůj druhý domov v klášterním kostele sv. Augustina ve Vrchlabí, kde jsou po renovaci využívány jako koncertní nástroj. Více na www.varhany.ergis.cz

Podpořte nás

V případě, že jste se rozhodli podpořit kostel Nejsvětější Trojice ve Fořtě finančním darem, pošlete jej prosím na číslo účtu 275295805/0300. Za Vámi projevenou pomoc Vám předem velmi děkujeme.