csendepl

Kostel Nejsvětější Trojice Fořt

V sobotu 17. srpna 2019 Spolek pro kostel Fořt uspořádal - dnes již můžeme říci - nádherný Francouzský večer.

Krásná hudba v podání dua NOS DAMES reprezentovaného Martinou Forejtkovou a Kateřinou Prokešovou, kterým zdatně sekundoval mladý a nadějný David, zněla kostelem a všichni přítomní - jichž se sešlo více než 100 - podlehli osobitému a profesionálnímu projevu všech protagonistů. Vystoupení bylo umocněno tím, co se těžko popisuje slovy - silně emoční projev muzikantů, z nichž prýštilo nadšení a v každé vteřině vystoupení bylo znát, že to, co dělají, milují. Tomuto kouzlu podlehli všichni přítomní a odcházeli plni dojmů, které někteří z nich vyjádřili hned po koncertě, či v děkovných zprávách a mailech.

Hudební produkce byla doplněna prodejní výstavou obrazů Denisy Pánkové, Josefa Pánka ml. a Ondřeje Skály a před kostelem bylo k dispozici občerstvení od našich sponzorů, ale také z domácí výroby našich členek i nečlenek. Francouzský večer měl ještě dlouhé pokračování v několika dalších lokalitách Fořtu.

Zvykejme si na to, že Fořt se stává světovým:-)

Děkuji všem, kteří se na konání tohoto velmi zdařilého večera podíleli.

Petr Čermák

 

Varhany

Chátrající varhany z kostela Nejsvětější Trojice ve Fořtu našly svůj druhý domov v klášterním kostele sv. Augustina ve Vrchlabí, kde jsou po renovaci využívány jako koncertní nástroj. Více na www.varhany.ergis.cz

Podpořte nás

V případě, že jste se rozhodli podpořit kostel Nejsvětější Trojice ve Fořtě finančním darem, pošlete jej prosím na číslo účtu 275295805/0300. Za Vámi projevenou pomoc Vám předem velmi děkujeme.