csendepl

Kostel Nejsvětější Trojice Fořt

28. června 2019 byla v kostele před vstupem do hlavní lodi kostela nainstalována kovaná mříž. Velký díky patří všem, kteří se na celé akci podíleli, zejména Ing. Františku Savovovi, jehož finanční dar spolku byl na výrobu a instalaci mříže použit.

Mříž je ocelová, nýtovaná, dvoukřídlá, v černé barvě, křídla jsou zavěšena na točnu a třmen, ukončení dlouhých tyčí je odkováním špičky a na konci kulička, u kratších tyčí odkování do vzoru plamene/vlnky, použité zdobení je pomocí kovaných kroužků.

Za SKF Zdeněk Kraus

Varhany

Chátrající varhany z kostela Nejsvětější Trojice ve Fořtu našly svůj druhý domov v klášterním kostele sv. Augustina ve Vrchlabí, kde jsou po renovaci využívány jako koncertní nástroj. Více na www.varhany.ergis.cz

Podpořte nás

V případě, že jste se rozhodli podpořit kostel Nejsvětější Trojice ve Fořtě finančním darem, pošlete jej prosím na číslo účtu 275295805/0300. Za Vámi projevenou pomoc Vám předem velmi děkujeme.